Category: Alternative

very grateful you. Many thanks. Excuse for..

8 thoughts on “ Matoky Izahay

 1. Sakinos

  October 2, 2012 10:12
  Sep 21,  · Ity hira ity dia vavaka fanoloran-tena, koa mino sy matoky izahay fa akasika anao tokoa izany hira izany sy ankafizinao!
 2. Dailkree

  October 2, 2012 10:12
  2 Vohay ny vavahady, mba hidiran'ny firenena marina, izay mitana ny fahamarinana. 3 Ny saina tsy miovaova dia harovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka, satria matoky Anao izy. 4 Matokia an'i Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no Vatolampy mandrakizay. 5 Fa naetriny ny mponina avo toerana; Ny tanàna avo dia arodany, eny, arodany ho amin'ny tany ka:azerany ho amin'ny vovoka.
 3. Kazim

  October 2, 2012 10:12
  Finaritra ny fo matoky Anao) Jesoa Tompo o, be indrafo) 2x Tsy kamboty izahay fa manana Anao) Ka ny herinao no ampinganay) 2x Raha ho tapitra aminay ity fiainana ity) Ento zahay ho eo anilanao) 2x.
 4. Tak

  October 2, 2012 10:12
  Manolotra anao izahay mba hanomezana fanampiana ara-bola mivantana an'i Fr. Michel noho io ezaka lehibe indrindra io. Raha tsapanao hoe niantso ianao, dia andefaso fanomezana eo amin'ny adiresy etsy ambany. (Fr. Michel dia tsy nangataka anay hanao izany! Ary koa, tsy misy fomba an-tserasera ahafahana mandray anjara). Alefaso azafady ny fisavana.
 5. Sakazahn

  October 2, 2012 10:12
  Nov 02,  · Faly, tena faly ny vahoakan'i Manombo Be nahita an i Fernand Cello izao hariva izao. "Hifidy ny Filoha Ravalomanana izahay rehefa manohana azy ianao sy Arnaud Avimana na i Nono Jupiter. Mijaly zahay eto satria lasa kamboty tsy misy mpiaro intsony rehefa niala ianareo mirahalahy". Fokontany anisan'ny be mpifidy ny eto ka matoky izahay fa ho lany i Dada.
 6. Yom

  October 2, 2012 10:12
  Jun 19,  · Edouard Tsarahame, filoha lefitry ny RMDM: Izahay ato amin'ny RMDM dia tsy matoky intsony ity fitondram-panjakana misy eto Madagasikara ity Ary tsy misy azo antenaina entina mampandroso an'i Madagasikara ny fomba entin'ny fitondram-panjakana mitantana ny firenena. Koa mangataka izahay ny fametraham-pialàna haingana amin'ny fotoana rehetra.
 7. Shaktit

  October 2, 2012 10:12
  Nahoana no matoky anay “Mpanjifa efa nandoa vola izahay HostGator nanomboka ny volana aogositra Manara-maso anay izahay HostGatormpizara fampiantranoana nizara ho an'ny Uptime sy Performance amin'ny alàlanay Tranonkala fitsapana.. Ity famerenana momba ny HostGator mifototra amin'ny fanandramana tena natao amin'ireo mpizara azy.
 8. Vujin

  October 2, 2012 10:12
  Rehefa nifanao veloma tamin-kafanam-po izahay dia niangavy ny vehivavy malala iray hoe: “Rahavavy Burton, aza manadino anay e!” Antenaiko fa izy sy ireo hafa izay te hotsaroana dia hahatsapa izany eto am-pizarako eritreritra vitsivitsy aminareo. Vehivavy matoky tena tamin’ny andron’ny Mpamonjy: Mifototra amin’ny Mpamonjy Jesoa Kristy.

Write your comment Here